1, Tài khoản Công ty Cổ phần Công nghệ Kỹ thuật số Châu Á

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV. CN Từ Liêm

STK: 21710000189777

 

2, Tài khoản ngân hàng cá nhân: Nguyễn Văn Anh

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank. CN  Thành Công

 STK: 0451000256232

 

Hỗ trợ khách hàng

Kinh doanh 01

0981.628.204


Kinh doanh 02

09474.01234

Danh mục sản phẩm